Yayınlar

TÜRKİYE DOPİNG KONTROL MERKEZİ 'NİN ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE DOPİNG KONUSUNDAKİ YAYINLARI :

Özer, D., Temizer, A., The determination of nandrolone and its metabolites in urine by gas chromatography-mass spectrometry. Eur. J. Drug Metab. Pharmacokinet., 22 (4), 421-425 (1997).

Başçı.N.E., Temizer, A., Bozkurt A., Işımer A., Optimization of the mobile phase in the seperation of beta-blockers in HPLC. J. Pharm. Biomed. Anal., 18, 745 (1998).

Bedir, E., Kır, S., Temizer, A., Determination of ephedrines by gas chromotographic methods in urine. J. Pharm. de Belgique, 53 (3), 158 (1998).

Keskin, S., Özer, D., Temizer, A., Gas chromotography-mass spectrometric analysis of clenbuterol from urine. J. Pharm. Biomed.Anal., 18, 639-644 (1998).

Özkürkçügil, S., Önol, S., Temizer, A., Gas chromotography-mass spectrometric analysis of some beta-blockers. J. Pharm. de Belgique, 53 (3), 233 (1998).

Dülger B., Başçı N.E., Sağdıç-Yalvaç I., Temizer A., Determination of betaxolol in human aqueous humour by high-performance liquid chromatography with fluorescence detection. J. Chromatogr. B, 772, 179-83 (2002).

TÜRKİYE DOPİNG KONTROL MERKEZİ ' NİN ULUSAL VE ULASLARARASI KONGRELERDE DOPİNG KONUSUNDAKİ BİLDİRİLERİ :

Temizer, A., Sarısoy, S., Beksaç, S., Biyolojik materyaldeki testosteronun elektron yakalayıcı detektör ile gaz kromatografisi ile tayini. III. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Ankara, 17-20 Eylül 1986.

Temizer, A., Beksaç, M.S., Özer, D., Radioimmunoassay ile hormon tayinleri. V. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Ankara, 21-23 Eylül 1988.

Başçı,N., Bozkurt, A., Işımer, A., Temizer, A., Bazı beta bloker ilaçların yüksek basınçlı sıvı kromatografisi ile analizinin optimizasyonu, IX. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Trabzon, 20-24 Eylül 1993.

Temizer, A., Kır, S., Özer, D., Karaşen. N., Gaz-Kromatografisi Kütle Spektrometresi sistemi ile idrarla atılan Nandrolon ve metabolitlerinin atılım hızının tayini. IX. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Trabzon, 20-24 Eylül 1993.

Ersöz, T., Semerci Bedir, E., Temizer, A., Doping amacıyla kullanılan bazı stimülan ve narkotik analjeziklerin gaz kromatografisi azot-fosfor dedektörü ile analizleri, X. Kimya Kongresi, Bursa, 19-21 Eylül 1994.

Kır, S., Karaşen, N., Önol, S., Temizer, A., Doping amacıyla kullanılan bazı narkotik analjeziklerin gaz kromatografisi azot-fosfor dedektörü ile analizleri. X. Kimya Kongresi, Bursa, 19-21 Eylül 1994.

Demirezer, L.Ö., Bayar, C., Çetemen, M., Temizer, A., Doping amacıyla kullanılan bazı diüretik ilaçların idrardan yüksek basınçlı sıvı kromatografisi ile analizleri, X. Kimya Kongresi, Bursa, 19-21 Eylül 1994.

Özer, D., Keskin, S., Barutçu, S., Temizer, S., Doping amacıyla kullanılan bazı anabolik steroitlerin gaz kromatografisi-kütle spektrometresi ile idrardan analizleri. X. Kimya Kongresi, Bursa, 19-21 Eylül 1994.

Temizer, A., Control of doping and their analysis. 4th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara, 27-30 June 1995.

Altınöz, S., Sayın, F., Kır, S., Temizer, A., Determination of cocaine by adsorptive stripping voltammetry (AdSV) and gas chromatograph-mass selective detector (GC-MSD). 4th. International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara, 27-30 June 1995.

Bayar, C., Çetemen, M., Temizer, A., Determination of some corticosteroids in urine by high pressure liquid chromatography with diode array detector. 4th. International Symposium on Pharmaceutical Sciences. Ankara, 27-30 June 1995.

Bayar, C., Özer, D., Temizer, A., Determination of amiloride, probenecid, ethacrynic acid and mannitol from urine by GC/MS and HPLC/DAD. 4th. International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara, 27-30 June 1995.

Ersöz, T., Kır, S., Bedir, E., Kütük, G., Önol, S., Temizer, A. GLC-NPD and GLC-MSD analysis of ephedrine and derivatives in human urine. 4th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara, 27-30 June 1995.

Kır, S., Karaşen, N., Önol, S., Temizer, A., Determination of morphine and its derivatives in urine by gas chromatography with mass selective detector (GC-MSD). 4th. International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara, 27-30 June 1995.

Kır, S., Önol, S., Mergen, S., Temizer, A., Extractive determination of some beta-blockers in urine by GC-MSD", 4th. International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara, 27-30 June 1995.

Özer, D., Barutçu, S., Keskin, S., Temizer, A., Determination of conjugated anabolic steroids from urine by gas chromatography/mass spectrometry. 4th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara, 27-30 June 1995.

Özer, D., Temizer, A., Nandrolonun idrardan gaz kromatografisi-kütle spektrometrisi ile analizi” “dug metabolism: towards the next millennium. Londra/İngiltere, 26-28 Ağustos 1997.

Semerci Bedir, E., Barutçu, S., Asil, R., Temizer, A. Bupivakain’in gaz kromatografisi-kütle spektrometrisi ile maternal ve fetal serum düzeylerinin tesbiti, XI. Ulusal Kimya Kongresi, Van, 16-20 Haziran 1997.

Özer, D., Barutçu, S., Keskin, S., Temizer, A. 19-Nortestosteronun ve endojen steroid hormonlarının gebelik boyunca idrardan gaz kromatografik-kütle spektrometrisi ile analizi. XI. Ulusal Kimya Kongresi, Van, 16-20 Haziran 1997.

Barutçu, S., Özer, D., Temizer, A., Bazı anabolik steroidlerin gaz kromatografisi-kütle spekrometrisi ile idrardan analizleri ve endojen steroid oranlarının belirlenmesi. XI. Ulusal Kimya Kongresi, Van, 16-20 Haziran 1997.

Karaşen, N., Kütük, G., Kır, S., Temizer, A. Analysis of opioids in urine with different derivatization methods by gas chromatography-mass spectrometry. XI.Ulusal Kimya Kongresi, Van, 16-20 Haziran 1997.

Bedir, E., Kır, S., Temizer, A., Urinary excretion of ephedrine after oral administration. 5th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara, 24-27 June, 1997.

Özer, D., Bayar, H.C., Barutçu, S., Çetemen, M., Temizer, A., Determination of methyltestosterone from urine by using HPLC purification prior to GC-MS analysis. 5th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara, 24-27 June 1997.

Özer, D., Keskin, S., Barutçu, S., Keçeciler, T., Karadağ, O., Temizer, A. Doping kontrolünde önemli olan endojen steroid profillerinin sporcularda incelenmesi. VI. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, İzmir, 19-21 Eylül 1997.

Başçı, N.E., Temizer, A., Bozkurt, A., Işımer, A., Optimization of the separation of beta-blockers in HPLC. Drug Analysis-98, Brussels-Belgium, 11-15 May 1998.

Bedir, E., Kır, S., Temizer, A. Determination of ephedrines by gas chromatographic methods in urine, Drug Analysis-98, Brussels-Belgium, 11-15 May 1998.

Keskin, S., Özer, D., Temizer, A., Gas chromatography-mass spectrometric analysis of clenbuterol from urine, Drug Analysis-98, Brussels-Belgium, 11-15 May 1998.

Özkürkçügil, S., Önol, S., Temizer, A., Gas chromatographic-mass spectrometric analysis of some beta-blockers. Drug Analysis-98, Brussels-Belgium, 11-15 May 1998.

Özer, D., Önol, S., Karadağ, O., Keçeciler, T., Temizer, A. Sporcuların steroid profillerinin incelenmesi. 5. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Ankara, 5-7 Kasım 1998.

Özer, D., Temizer, T., Doping analizleri, 5. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Ankara, 5-7 Kasım 1998.

Başçı, N.E, Temizer, A. Doping kontrol. 5. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Ankara, 5-7 Kasım 1998.

Önol, S.K., Özer, D., Temizer, A., Gas chromatography-mass spectrometric analysis of clenbuterol from urine. 17 th Cologne Workshop on Dope analysis, Köln/Almanya, 17-19 March 1999.

Temizer, A., Elektronik basınç kontrollü ve kılcal kolonlu gaz kromatografisi sisteminde kütle spektrometresinin detektör olarak kullanılması ve eser organik madde analizlerinde uygulamalar, 1. Ulusal Kromatografisi Kongresi, Kırıkkale, 16-18 Haziran 1999.

Dülger, B., Başçı, N.E, Temizer, A., Betaksololün Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi ile ayırımında kromatografik davranışları. 1. Ulusal Kromatografisi Kongresi, Kırıkkale, 16-18 Haziran 1999.

Temizer, A., Yüksek ayırıcılı kütle spektrometrisi ile bazı anabolik steroidlerin tayini. 1. Ege Analitik Kimya Günleri, Uluslararası Katılımlı Eğitsel Toplantı, İzmir, 18-20 Kasım 1999.

Keçeciler, T., Özer, D., Temizer, A., Gas chromatography-mass spectrometric determination of Androstendione in urine during menstrual cycle, 18 th Cologne Workshop on Dope analysis, Köln/Almanya, 20-25 February 2000.

Temizer, A., Analysis of Anabolic Steroids by using High Resolution Mass Specrometry, International Symposium on the Development of Doping Analysis. Tunis, 7 April 2000.

Temizer, A., Özbek, H., Ünlü, F., Doping, 9th Conference of European Ministers Responsible for Sports, Bratislava, 30-31 May 2000.

Temizer, A., Doping Kontrol Laboratuvarlarının yeri ve Önemi. Dünyada ve Türkiye’de Dopingle Mücadele Uygulamaları Paneli, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 28 Mart 2000.

Temizer, A., Doping Kontrol Merkezi, Sporcu Sağlığı ve Sorunları Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 30-31 Mart 2000.

Dülger, B., Başçı, N.E., Temizer, A. Determination of Betaxolol in Aqueous humor by HPLC with fluorimetric detection. 6th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara, 27-29 June 2000.

Dülger, B., Başçı, N.E., Temizer, A., Betaksololün Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi-Dizi Diyot Detektör sistemi ile idrardan analizi, 2. Ulusal Kromatografisi Kongresi, 6-8 Haziran 2001, Kırıkkale.

Başcı, N.E., Chromatographic Methodology in Drug Analysis, 3rd National HPLC and Mass Spectrometry Workshop and Symposium (with international attendance), Ankara, 20-23 May 2008.

Başcı, N.E., Doping Control System and Turkish Doping Control Centre, 1st World Forensic Science and Sport Congress, Ankara, 27-30 November 2008.

Hacettepe Üniversitesi Türkiye Doping Kontrol Merkezi (TDKM) Son Güncelleme 05.09.2023