Projeler

TÜRKİYE DOPİNG KONTROL MERKEZİNDE YÜRÜTÜLEN PROJELER

  • Doping Maddeleri İçeriği Açısından Beslenme Ürünlerinin Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometrisi (GC-MS) ile Analizi, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu, (07A8006001), Başlama Yılı: 2007.
  • Benzodiazepinlerin Okçularda İnce Motor Ayar ve Performans Üzerine Etkileri, Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) Araştırma desteği (08D01EE), Başlama Yılı: 2008.
  • Hacettepe Üniversitesi Türkiye Doping Kontrol Merkezinin Yenilenmesi ve Akreditasyonu, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Başlama Yılı: 2012.
  • Hacettepe Üniversitesi Türkiye Doping Kontrol Merkezinin Yenilenmesi ve Akreditasyonu – Kısım 2 , Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi,, Başlama Yılı: 2012.
Hacettepe Üniversitesi Türkiye Doping Kontrol Merkezi (TDKM) Son Güncelleme 05.09.2023