Tezler

TÜRKİYE DOPİNG KONTROL MERKEZİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

Münevver Tandoğan, Raloksifenin biyolojik materyalden ve farmasotik preparattan analizi için Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometrisi yönteminin geliştirilmesi ve valide edilmesi, H.Ü. Ankara (2012)

Nur Baki Bilen, Diüretiklerin idrarda Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometrisi ile analizleri. H.Ü. Ankara (2005).

İlke Tuçbilek, Hidroksietil nişasta’nın idrarda Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometrisi ile analizleri. H.Ü. Ankara (2005)

Berrak Dülger, Betaksolün kromatografik davranışının incelenmesi ve vücut sıvılarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi yöntemi ile tayini. H.Ü. Ankara (2001).

Tuba Keçeciler, Androstendione’un  biyolojik materyalden Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometrisi ile analizi, H.Ü. Ankara (1999)

Ebru Bedir, Efedrinlerin İdrardan Gaz-Kromatografisi ile Analizi. H.Ü. Ankara (1998)

Saniye Keskin, Klenbuterolün biyolojik materyalden gaz kromatografisi-kütle spektrometresi ile analizi. H.Ü. Ankara (1998).

Selma Sönmez, Furosemid’in çeşitli biyolojik materyallerden analizi üzerinde çalışmalar. H.Ü. Ankara (1998).

Serap Barutçu, Gaz kromatografisi - kütle spektrometrisi ile doping amacıyla kullanılan bazı konjuge anabolik steroitlerin analizi, H.Ü. Ankara (1996).

Nurten Karaşen, Sentetik Norkotik Anljeziklerin Analizlerinde İleri Yöntemler. H.Ü. Ankara (1995)

TÜRKİYE DOPİNG KONTROL MERKEZİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DOKTORA TEZLERİ

Nurten Karaşen, Danazolun Farmasotik preparat ve biyolojik materyalden analizi üzerinde çalışmalar. H.Ü. Ankara (2000).

Serpil Özkürkçügil, Bazı beta blokörlerin biyolojik materyallerden gaz kromatografisi-kütle spektrometresi ile analizi. H.Ü. Ankara (1998).

İhsan Varol, Bazı suistimal edilen ilaçların kromatografik yöntemlerle saç numunelerinden analizi. H.Ü. Ankara (1996)

Durişehvar Özer, Nandrolonun gaz kromatografisi-kütle spektrometresi ile idrardan tayinleri. H.Ü. Ankara (1994).

Hacettepe Üniversitesi Türkiye Doping Kontrol Merkezi (TDKM) Son Güncelleme 05.09.2023