Faaliyetlerimiz
  1. Doping analizleri:
  2. Yurt içindeki ve yurt dışındaki federasyonlardan ve spor kuruluşlarından gelen yarışma içi ve yarışma dışı sporcu idrar numunelerinin analizi

  3. Bağımlılık yapıcı maddelerin analizleri:
  4. Hastanelerin Psikiyatri bölümlerinde takip edilen raporlu hastaların analizleri

Hacettepe Üniversitesi Türkiye Doping Kontrol Merkezi (TDKM) Son Güncelleme 05.09.2023