Merkezimiz

LC-MS/MS (Bazı maddelerin kantitatif analizi)

LC-MS/MS (Bazı maddelerin kalitatif analizi)

GC-NPD-MS (Stimülanlar)

GC-MS (Narkotikler; Beta-blokörler)

GC-MS (Endojen Steroidlerin konfirmasyonu)

GC-MS (Anabolik steroidler)

GC-MS/MS (Düşük konsantrasyonlu Anabolik steroidler)

LC-MS/MS (Diüretikler, Glukokortikosteroidler)

GC-C-IRMS (Anabolik Steroidlerin ileri analizi)

Fraksiyon Toplayıcılı HPLC
(Anabolik Steroidlerin ileri analizi–ön saflaştırma)

GC-MS (HES-Dextran-Gliserol)

ELISA (hCG)

Luminometre [(Human Growth Hormon (hGH)]

Jel Elektroforez Sistemi (Eritropoietin)

Jel Elektroforez Sistemi (Eritropoietin)

Yaş Kimya

Hacettepe Üniversitesi Türkiye Doping Kontrol Merkezi (TDKM) Son Güncelleme 05.09.2023